Leading modules

Изгледайте следващото видео и решете дали твърденията са ВЕРНИ или ГРЕШНИ:

1. Този, който е реактивен тип човек, по време на работния ден ще изчака следващата задача да му бъде възложена.


2. Проактивните хора обикновено търсят възможности да подобрят нещо у себе си.


3. Реактивните хора не реагират на стимули, които срещат по своя път. 


4. Реактивните хора обичат да излизат извън зоната си на комфорт, затова промените са важни за тях.


5. Реактивните хора не се фокусират върху настоящия момент, те планират в бъдещето.


6. Проактивните хора имат по-голям шанс да получат повишение.


7. Проактивните хора са наясно за себе си, какво ги мотивира и какво да премахнат от живота си.


8. Проактивните хора са по-добри в решаването на проблеми. 


9. Проактивните хора планират бъдещето. 


10. Проактивните хора обичат промяната, тъй като те търсят начини да се усъвършенстват.