Leading modules

I. Изгледайте видеото за Чики Емеше и нейната билкова градина: https://youtu.be/yoe23B2H-KU.

Историята на Емеше Чики – основател на устойчиво социално предприятие – биологично земеделие и преработка на местна храна – биологично производство и преработка на лечебни растения, пакетиране и разпространение на билкови чайове и подправки. Емеше е създала семеен бизнес не само заради осигуряване на доход и нормално съществуване на своето семейство, но тя е мислила и за това, че в региона, в който са се установили, се появява все по-голяма нужда от инициативи, които да осигуряват възможности за заетост на местните, които поради липса на препитание обмислят да напуснат селото.

Помислете върху историята на Чики Емеше и решете дали в нейния случай се касае за проактивно поведение или социална отговорност? Или за комбинация от двете?