Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 3: Какво е да си проактивен?
Проактивност срещу Реактивност

В предната под-тема стана въпрос за това, какво е проактивно поведение. Но както при почти всичко, и това поведение си има противоположност, и тя се нарича реактивно поведение.

Как мислите, за какво става въпрос? Ако проактивният човек се стреми да изпреварва проблемите и предприема предвидливи действия, които да разрешават проблемите преди те да са възникнали, хората с реактивно отношение се фокусират върху това да се борят с огъня или да решават проблема, след като той вече е възникнал.

Какво е реактивност? Терминът „реактивен“ може да се дефинира като „реагиращ на нещо“. Човек, който е реактивен, обикновено отговаря на другия, но не действа по своя инициатива. Такива хора по принцип не поемат инициатива.

Какво е проактивност? Проактивност означава да си подготвен дори преди да възникне събитието. Проактивният човек поема инициативата и е подготвен, за разлика от реактивния. Той не е безжизнен, а напълно спонтанен.
Изгледайте следващото видео и въз основа на него си направете самооценка: Вие проактивен или реактивен човек сте? https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg

proactive vs reactiveНабележете си нещата, които бихте могли да подобрите, за да станете по-успешни в ежедневието си, във взаимоотношенията си със своите последователи, на позицията си на лидер.

Ако сте успели да идентифицирате, кой от двата типа поведение имате, в случай че има място за доусъвършенстване, трябва да вземете предвид следното:

  • не забравяйте да не обвинявате никого и нищо за евентуалните си провали, а си взимайте поуки от тях;
  • правейки това, вие ще се усъвършенствате и ще придобивате нови знания;
  • предвиждайте и предотвратявайте – изпреварвайте проблемите и събитията;
  • планирайте – ежедневните си дейности и бъдете фокусирани;
  • имайте ясни цели и визия – например: 1. Представяне на бизнес план, 2. Стартиране на проект, 3. Усвояване на ново знание – това ще ви мотивира, докато работите върху ежедневните си задачи;
  • поддържайте и развивайте своите цели:

a. поставете си междинни цели и измервайте постигнатите резултати спрямо тях;
b. консултирайте се с някой, който има опит;
c. обградете се с хора, чийто интереси и стремежи са същите като вашите.

Трябва обаче да подчертаем, че независимо от гореспоменатото, да си с реактивно поведение не е нещо негативно. Има моменти, когато продължителното планиране не може да ви помогне да вземете правилните решения или да постъпите по правилния начин. Затова, за да сте успешни в бизнеса и в живота си, трябва да помислите как да възприемете и двата типа поведение в здравословен баланс.

Обстоятелствата в живота и/или в работата може да изискват да вземате решения веднага щом се случат, да трябва да сте гъвкави и да се адаптирате спрямо бързо променящата се среда. Но не забравяйте, че най-важно е да имате проактивно отношение към нещата, които можете да промените по-бързо във всяка сфера на живота.

Back