Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 2: Лидерски стилове
Харизматично лидерство

Случвало ли ви се е, да срещнете човек, който да ви вдъхне такова доверие още от първия момент на вашата среща, че да сте готови да го последвате до Луната и обратно? Е … това е най-вероятно човек с голяма харизма и той лесно може да стане харизматичен лидер. Но какво всъщност означават тези думи и този стил лидерство?

Ако погледнем значението на думата харизма – специфично лично качество или силна черта на даден човек, която го прави способен на влияе или вдъхновява голяма група от хора, можем да направим извода, че харизматичното лидерство има много общо с личността на лидера. Още повече, че този лидерски стил се основава на начина, по който лидерите биват видени през очите на своите последователи. За разлика от автократичното или бюрократичното лидерство, които разглеждахме в предните под-теми, харизматичното лидерство само с името си внушава позитивност, вдъхва подкрепа и приемане.

charismatic leadership

По-нататък ще разгледаме характеристиките, които тези лидери притежават и бихме искали да ви поканим на сесия за саморефлексия, за да определите, кои от тези характеристики притежавате и вие.

Изгледайте видеото за Мария Монастириоти, ръководител на социалното предприятие Ароматите на мама тук: https://youtu.be/IyL6ztNyFJQ . Обърнете внимание на страстта, с която подхожда и решава някои трудни въпроси, свързани с трудовата заетост на жени от определени региони в Гърция. Обърнете внимание и на отдадеността ѝ по отношение на това, да помага на другите, като ръководи екип от шест човека, с които популяризират гръцката гастрономия, заедно с културното наследство на страната. Отговорете на въпроса: важно ли е да влагата такава страст, както прави Мария, в това да постигнете целта си? Струва ли си да следваш мечтата си? Можеш ли да постигнеш успех, ако не си достатъчно отдаден на своята цел?

Харизматичните лидери са:

  • визионери: те обикновено имат големи мечти и са готови да работят за осъществяването им;
  • отлични комуникатори: те трябва да притежават добри комуникационни умения, тъй като трябва да убеждават своите последователи в това, в което те вярват, за да постигнат напредък в преследваната цел;
  • чувствителни към емоциите и амбициите на другите: те може да имат категорично мнение, но осъзнават, че лидерът трябва да подхожда индивидуално към всеки отделен човек, вместо да принуждава своите последователи да се приспособяват към него;
  • готови да поемат рискове: те трябва да могат да решават, кога е време да останат консервативни и кога трябва да поемат риск, за да постигнат големи резултати;
  • уверени: те са сигурни във визията, която имат, и са готови и способни да влияят на заобикалящата ги среда.

charismatic leadership
Както в това да си харизматична личност, така и в това да си харизматичен лидер, има предимства и недостатъци. Основното предимство на харизматичния стил лидерство, е че то вдъхновява хората да работят заедно и да бъдат отдадени на поставената мисия. Организации и/или екипи, които се ръководят от харизматични лидери, работят сплотено и твърдо застават зад своите убеждения. Тези лидери искат вижданията им да бъдат ясни за другите. Те имат и дарбата да представят своите идеи пред последователите си по начин, който да ги вдъхновява.

Тъй като тези лидери влагат сърцето и душата си в идеите, които представят на своите последователи, основния недостатък при тях може да се окаже възможността за преждевременно прегряване, както на лидерите, така и на техните последователи. Това може и да е резултат и от факта, че тези екипи са наистина ангажирани с каузата, за която работят. От друга страна, като недостатък може да се окаже фактът, че екипите на харизматични лидери могат лесно да се разпаднат, ако по някаква причина изгубят своя лидер. Освен това, тези лидери може да са толкова концентрирани върху поставените цели, че да не си вземат поука от допуснатите грешки и да ги извършат отново.

Back