Leading modules

II. Изгледайте видеото за Лизет Магис тук: https://youtu.be/HCu_NQ8aQMs. Тя ръководи предприятие, в което осигурява подкрепа на хора, наскоро пристигнали в Холандия, при намирането на работа. Опитайте се да откриете у нея поне 5 характеристики, типични за обслужващите лидери.

Може да направите същото упражнение и с видеото за Лили Шрот-Недева: https://youtu.be/YRZDOrnzvMo, която ръководи BG Start.