Leading modules

I. Въз основа на това, което прочете и изгледа за трансформационното лидерство, реши дали следващите твърдения са ВЕРНИ или ГРЕШНИ.

a. За един трансформационен лидер е наистина важно да остане безкомпромисно етичен.


b. Трансформационните лидери не проявяват саможертва.


c. Трансформационните лидери трябва да са ярки модели за подражание, което предполага отдаденост в работата и акцентиране върху общата мисия.


d. Трансформационните лидери не осигуряват емоционална подкрепа на своя екипи. Те по-скоро подхождат с известна студенина към другите, придавайки си важност.


e. Трансформационните лидери подкрепят членовете на своя екип да мислят „извън рамките“.


f. Трансформационните лидери позволяват на членовете на екипа си да допускат грешки и ги подкрепят при поемането на премерени рискове.


g. Трансформационните лидери не се вслушват и не се интересуват от нуждите на екипа си.


h. Трансформационните лидери предоставят индивидуален коучинг и подкрепа на членовете на екипа си.