Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 2: Лидерски стилове
Трансформационно лидерство

В практиката си досега сигурно сте били част от екип, в който някой да прояви лидерски способности, като поеме контрол върху ситуацията, определи посоката на развитие, приобщи хората към общите цели и ги накара да се чувстват мотивирани и съпричастни. Този човек най-вероятно е бил това, което наричаме трансформационен лидер.

Джеймс Макгрегър Бърнс е първият, който предлага концепцията за този лидерски стил. Според Бърнс, за трансформационното лидерство може да се говори когато „лидерът и неговите последователи израстват взаимно до по-високи нива на мотивация и морал“.
transformational leadership
Изгледайте следващия видеоклип и отбележете 4 типа поведение, които са характерни за трансформационните лидери: https://www.youtube.com/watch?v=9u8_ctKso0Y

Идеята за трансформационното лидерство е доразвита от Бернард М. Бас, според когото трансформационното лидерство може да се определи въз основа на въздействието, което лидерът оказва върху своите последователи. Както сте видели в предното видео, трансформационното лидерство има четири компонента, а имено:

  1. Идеализирано влияние – трансформационният лидер служи като модел за подражание на последователите си. Можеш да постигнеш това, ако работиш усилено и даваш положителен пример. Защото твоите последователи ти имат доверие, те те уважават и ти се възхищават.
  2. Вдъхновяваща мотивация – трансформационните лидери имат ясна визия за бъдещето, с която умеят да вдъхновят последователите си. Докато прилагате вдъхновяващата мотивация трябва да мислите как да помогнете на своите последователи да изпитат същата страст и мотивация, които помагат на вас да изпълните поставените си цели.
  3. Интелектуална стимулация – в случай, че сте избрали да практикувате този стил лидерство, интелектуалната стимулация ви помага да успеете да въздействате на интелектуално ниво на вашите последователи. Трансформационните лидери не само оспорват настоящите обстоятелства, за да могат техните екипи да се справят по-добре; но те също така насърчават креативността на своите последователи. Лидерът вдъхновява своя екип да изследва нови начини за изпълнение на задачите и да търси нови възможности за учене.
  4. Индивидуално внимание – трансформационното лидерство също така включва и подкрепа и насърчаване на отделните последователи. За да насърчават поддържащи взаимоотношения, трансформационните лидери поддържат линиите на комуникация отворени, така че последователите да се чувстват свободни да споделят идеи. По този начин лидерите могат да предложат директно признаване на уникалния пример на всеки последовател.

Intellectual stimulationКакто видяхме, трансформационното лидерство е стил на управление, което има способността да вдъхновява членовете на екипа към позитивна промяна. Трансформационните лидери като цяло са енергични, ентусиазирани и вършат нещата със страст. Тези лидери не са концентрирани и увлечени само в работния процес, но те са съсредоточени и в това да помагат на всеки отделен член на групата също да успява.

Избирайки трансформационния стил лидерство ще имате възможност не само да постигнете висока ефективност на вашия екип, но впоследствие вашите усилия ще бъдат възнаградени.
Изгледайте видеото за Мария Монастириоти и „Ароматите на мама“ от тук https://youtu.be/IyL6ztNyFJQ и се убедете сами.

Back