Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 2: Лидерски стилове
Транзакционно лидерство

За разлика от някои лидерските стилове, които са концентрирани и се характеризират основно с личността на лидерите, транзакционното лидерство се отличава с това, че при него се извършва т.нар. транзакция между лидера и неговите последователи, докато личната връзка между тях остава на заден план.

Счита се, че този лидерски стил се прилага най-вече от ръководителите, които изпълняват ролята на „мениджър“, а не на „лидер“, тъй като при него се набляга върху това, което ръководителят мисли, а не върху мнението на неговите последователи. В допълнение, контролът, надзорът, организирането, груповото представяне и краткосрочното планиране са също характеристики, върху които се фокусира този стил лидерство. Лидерите, които прилагат този лидерски стил, се съсредоточават върху определени задачи, те прилагат „наказания“ и награди, за да мотивират своите последователи. Тези лидери не полагат усилия, за да повишат креативността и генерирането на нови идеи сред членовете на екипа си. Този лидерски стил работи най-добре, когато задачите за изпълнение са прости и ясно дефинирани. Освен това, той може да е много ефективен, когато трябва да има съкращение на разходите за сметка на повишаване на продуктивността.

transactional leadership

Едно от основните предимства на този лидерски стил е, че при него има ясно определени роли.
В под-тема 4 стана въпрос за трансформационния стил лидерство, при което лидерът указва посоката на своя екип чрез своето поведение, докато транзакционните лидери мотивират своя екип с финансови стимули.

По-надоли са изброени някои разлики между двата стила лидерство:

Транзакционно лидерство  Трансформационно лидерство 
Реактивно лидерство Проактивно лидерство
Работа според организационната култура Работа в посока на промяна на организационната култура чрез налагане на нови идеи
За да бъдат постигнати целите на организацията, транзакционните лидери използват награди или наказания спрямо служителите си. Трансформационните лидери мотивират и дават възможност на служителите си да постигат целите на организацията, позовавайки се на по- високи идеали и морални ценности.
Мотивират последователите си, позовавайки се на техния личен интерес. Мотивират последователите си, насърчавайки ги да надскочат личните си интереси в полза на интересите на екипа/звеното.

Идеален пример за прилагане на транзакционно лидерство са спортните отбори по атлетика. Очаква се състезателите да следват правилата на отбора и да оправдаят очакванията към него, като в следствие на представянето си те биват награждавани или наказвани. Спечелването на състезанието означава получаване на бонуси, докато загубата води до отпадане и словесна критика. Чрез финансови стимули играчите могат да бъдат силно мотивирани да се представят добре, дори това да е изключително трудно.
Изгледайте видеото и посочете плюсовете и минусите на транзакционното лидерство.
https://www.youtube.com/watch?v=eQ5vhPowj_0

Помислете, ако някога използвате този лидерски стил, защо бихте прибегнали към него, или пък защо не бихте го използвали.

Транзакционният стил лидерство разглежда връзката лидер-последовател като транзакция. Приемайки позиция като член на екипа, човек се съгласява да се подчинява на лидера. В повечето случай, това е връзката работодател-служител, и транзакцията се фокусира върху служителя, който изпълнява необходимите задачи в замяна на което получава парична компенсация.

Хората знаят, какво трябва да направят и какво ще получат в замяна на изпълнението на тези задачи. Това също така позволява на лидерите да прилагат в голяма степен надзор и напътстване, ако е необходимо. Получаването на награда би могло да бъде добра мотивация за доброто представяне. Един от най-големите недостатъци на транзакционния стил лидерство е, че то може да задуши креативността и мисленето „извън кутията“.

Back