Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 2: Лидерски стилове
Лидерски стилове, базирани на Теория за лидерството „Път-цел“

Теорията „Път-цел“ е разработена от Робърт Хаус, възпитаник на държавния университет в Охайо, през 1971 година и е преработена през 1996. За начало изгледайте видеоклипа за Теорията „Път-цел“: https://www.youtube.com/watch?v=62Hs-4QJf5Q

Теорията „Път-цел“ е модел за действие в непредвидени ситуации, което ще рече, че лидерът трябва да променя своя стил на управление в зависимост от ситуацията, с която се сблъсква по пътя към постигане на поставената цел.

Според тази теория, поведението на лидера зависи от удовлетвореността, мотивацията и представянето на хората от неговия екип. През 1996 година теорията е преработена и в ревизираната версия Хаус твърди, лидерът може да участва с поведение, което допълва способностите на членовете на групата и може да компенсира техните недостатъци. Теорията „Път-цел“ е разработена, за да опише начина, по който лидерите насърчават и подкрепят своите последователи да постигат поставените цели, като правят пътя към тези цели ясен и лесен.

Path-Goal theoryЛидерите, които прилагат тази теория, могат да имат следния стил поведение:
1. Директивен,
2. Подкрепящ,
3. Партисипативен,
4. Насочен към постижения

Директивен стил лидерство – осигурява насоки и психологическа структура; определя ясни стандарти за изпълнение, поставя ясни правила и регулации на подчинените;

Подкрепящ стил лидерство – за тях е важно да направят работата приятна за подчинените; лидерите се отнасят към подчинените си като с равни и отдават необходимото уважение към техния статус;

Партисипативен стил лидерство – те насърчават подчинените си да изразят своето мнение и да участват в процеса на вземане на решение;

Лидерство, ориентирано към постиженията – лидер, който предизвиква своите подчинени да вършат работа си на възможно най-добро ниво.

Понякога лидерите ще трябва да съчетават тези четири стила, за да постигнат възможно по-висока мотивация на своите екипи.

В допълнение към поведението на лидера, е важно да се отбележи и представянето на екипа. Докато се прилага този стил на лидерство, членовете на екипа са мотивирани:
– Iво – в случай че вярват, че могат да изпълнят поставената задача,
– IIро – в случай че вярват, че техните усилия ще бъдат възнаградени, и
– IIIто – в случай, че оценят определената им награда.

Back