Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 2: Лидерски стилове
Бюрократично лидерство

Според бизнес речника, бюрократичното лидерство е стил лидерство, при който се набляга на процедурите и историческите методи, независимо от тяхната ползотворност в контекста на променящата се обкръжаваща ни среда. Като цяло може да се каже, че бюрократичните лидери се опитват да разрешават проблемите като налагат контрол. Тяхната сила идва от контролирането на потока от информация.

Този стил на лидерство е споменат за първи път от Max Weber към края на 19 век. Това е вид линия на управление, при която членовете на екипа, служителите трябва да следват конкретни правила и разпоредби, създадени от техните началници. Този стил намира добро приложение, когато не се налага да бъде извършвана креативна работа, или така, изискваща вдъхновение. Той работи добре, когато служителите трябва „да се подчиняват“ на указанията и предложенията на своя лидер.

bureaucratic leadershipКакто става ясно от името му, бюрократичният стил лидерство се фокусира върху административните нужди, които една организация може да има. Най-често се използва в публичния сектор, където трябва да се прилагат определени правила и разпоредби, без да има необходимост те да се обмислят или обсъждат от членовете на екипа. Предимството му е, че този стил на ръководство може да се следва с лекота, доста е предсказуем и членовете на екипа знаят точно какво се очаква от тях.

Този стил може да е полезен и да се прилага успешно и когато става въпрос за компании, които са клонове на други по-големи, при създаването на мултинационална мрежа от фирми. По – надолу ще намерите няколко примера за известни лидери, за които може би сте чували, и които са били привърженици на този стил лидерство:

  1. Харолд Сидни Джинийн – ITT (Международна телефонна и телеграфна корпорация).
  2. Уинстън Чърчил – бивш британски премиер
  3. Колин Пауъл – бивш държавен секретар на САЩ

Както сами можете да се убедите, този лидерски стил е по-скоро използван от хора, които са силни личности и са успели да постигнат много в хода на историята.

От друга страна, добре е да се споменат и недостатъците на този лидерски стил, които могат да се групират в три основни направления:

  1. Повишаването на продуктивността може да е сериозно предизвикателство при използването на бюрократичния стил лидерство.
  2. Бюрократичното лидерство не е ефективно, когато се цели бизнес растеж.
  3. Бюрократичният лидер трудно се адаптира към промените.

bureaucratic leadershipВ заключение можем да обобщим, че бюрократичният стил лидерство е добре да се прилага в ситуации, в които добрата съгласуваност на задачите е важен аспект от работата на даден екип. Този тип лидери налагат правила и разпоредби, които трябва да са стриктно следвани от членовете на екипа. В същото време, промените не са желани при този стил лидерство, тъй като са трудни за прилагане. В резултат, служителите/членовете на екипа стават експерти в дадени работни процеси, докато за други им липсват знания. Това може да възпрепятства развитието на организации, за които креативността и иновациите са важни.

Back