Leading modules

Модул 1 – Кой съм аз? (Личностно развитие)

Тема 4: Лично овластяване
Упражнения

Шест стъпки към лично овластяване

Набележете си цел, която ще ви помогне да увеличите влиянието си

Това може да бъде например, да увеличите влиянието си върху своите колеги, или да ви се чува повече думата при избора на място за семейната ваканция.

Обогатете знанията си

Следващата ви стъпка е да научите повече неща по дадена тема или за дадена ситуация. Например, ако искате да имате по-голямо влияние върху вашите колеги, трябва да се информирате малко по-подробно за политиките на работа във вашата организация. За да успеете да повлияете по-лесно при избора на семейна почивка, трябва да знаете какво иска всеки отделен член на семейството ви, и да сте наясно, кой в момента се радва на най-голям респект.

Повишете своята ефективност и вярата в себе си

Преди да предприемете дадено действие, трябва да повярвате, че можете да го постигнете. Фактът, че разполагате с необходимата информация, може да ви е от помощ. А щом сте наясно, кои са вашите силни и слаби страни, това също ще ви помогне да постигнете успех.

Подобрете уменията и компетенциите си

Може да се наложи да подобрите уменията си, за да придобиете по-голяма увереност. Във всички случаи, когато започнете да разговаряте повече с хората и се опитате да им влияете – бързо ще разберете, кое работи и в какъв аспект трябва да развивате уменията си!

Действайте – и не спирайте да действате

Лично овластяване не означава да се притесним при първия проблем, с който се сблъскаме. Лично овластяване означава да проявим смелост и постоянство, и да продължим да търсим други пътища за постигане на целите си.

Преценявайте въздействието си

Овластяването е свързано с промяна на въздействието, което оказвате върху другите хора и върху събитията. Затова е важно да преценявате добре степента на въздействие, което оказвате. В началото може и да не забелязвате голям напредък, но тук важи правилото – дори и малките промени се смятат за успех.

Back