Leading modules

Модул 1 – Кой съм аз? (Личностно развитие)


Тема 2: Как да опозная своята личност – черти, ценности, модели, концепции, стилове на учене?

Back