Leading modules

Модул 1 – Кой съм аз? (Личностно развитие)


Допълнителни материали

Тема 1: Какво е личностно развитие?

Информация за „Големите пет“ черти на личността: https://www.verywellmind.com/the-big-five-personality-dimensions-2795422

Лични ценности – Безплатен онл-лайн тест: https://personalvalu.es/

Статия на тема, какво представляват вашите ценности и как да разберете кое е по-важно в живота за вас: https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_85.htm

Безплатни материали на тема Стилове на учене, включително графични резултати: https://learning-styles-online.com/inventory/

Статии за модели на мислене и как да тренираме мозъка си да мисли по нов начин: https://jamesclear.com/mental-models

Тема 2. Как да опозная своята личност?

Личностен тест, с описание относно това, кои сте вие и защо вършите нещата по начина, по който ги вършите: https://www.16personalities.com/free-personality-test

DISC личностен тест – той ще ви помогне да разберете как DISC факторите, Доминантност, Влияние, Стабилност и Отстъпчивост предопределят вашето поведение сред другите и в ежедневие дейности, които вършите: https://www.123test.com/disc-personality-test/

Видео с повече информация за биоструктурния анализ: https://www.youtube.com/watch?v=2OAp-1vIsOA&feature=emb_logo

Тема 3: Как да управлявам личностното си развитие?

Статия за това, как да създадете ваш личен план за развитие: 21 Goals to Set For Yourself to Make 2020 Your Best Year Ever

Статия с информация как да приоритизираме целите си: How to Prioritize Tasks (When Everything is Important)

Статия за това, как да си създадем нови навици: Creating Healthy Habits: How to Form a New Habit in 6 Steps

Статия със съвети какво да правим, ако това, което вършим не ни носи резултатите, които очакваме: What to Do When You Don’t Reach Your Goals

Статия с повече информация относно възможностите за лично овластяване: Learning from Mentoring, Reflective Practice

План за личностно развитие – примерен макет: https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/wp-content/uploads/2016/08/personal_development_plan_template.pdf

Тема 4. Лично овластяване

Статия относно това, как да постигнем лично овластяване: “What is personal empowerment?

Видео на тема лично овластяване How to Achieve Personal Empowerment

Статия със съвети за лично овластяване: 8 Steps to Personal Empowerment

Статия относно различните измерения на личното овластяване: 7 Dimensions of Personal Empowerment

Back