Leading modules

Модул 1 – Кой съм аз? (Личностно развитие)

Човек има способността да опознава себе си и чрез самооценка да определи това, което е научил. Самоуважението е начинът, по който се отнасяме към себе си. То разкрива доколко се приемаме и харесваме. Самоуважението е общата идея на всеки човек, че той е ценен като личност, то е израз на неговата първоначална самоувереност, приемане и самочувствие. Самоуважението се определя като съотношение между нашите постижения и претенции. Ако претенциите ни са по-големи от постиженията, самоуважението е ниско. Човек не се харесва и не се чувства добре такъв, какъвто е. Ниската самооценка е резултат на прекалено високи очаквания към себе си. Ако постиженията са по-големи от претенциите, самооценката е висока. Такъв човек харесва себе си, но често е надценяван. Той е склонен да преувеличава положителните си качества и да омаловажава недостатъците си. Обикновено казваме, че такива хора имат твърде високо самочувствие.

module1Когато претенциите и постиженията на човек са балансирани, самоуважението е реалистично, т.е. отговаря на действителните му качества и способности в момента, и същевременно създава възможности за развитие и усъвършенстване. Такива хора познават и приемат както своите силни страни, така и своите слабости и грешки. Те знаят как да вземат решения, да поемат отговорност, да приемат последствията от своите действия и да се учат от грешките си.

Тези неща са особено важни за всеки, решил да бъде предприемач и да започне собствен бизнес.

В този модул ще разберете, че всеки човек има определена представа за себе си и може да се самооценява. А реалистичната самооценка е предпоставка за нашето личностно развитие.

Упражненията в модула са насочени към познаване и разбиране на отделните елементи на човешката личност, към изследване на нашата собствена личност с различни инструменти, както и към запознаване с различни възможности за личностно развитие и усъвършенстване.

Back